Antikvariát

Obchodní podmínky

1. Obecná část

 1. Obchodní podmínky se řídí platným občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem OSVČ nebo právnická osoba, řídí se platným obchodním zákoníkem. Obchodní vztahy, zakotvené v těchto zákonech tyto obchodní podmínky neupravují. Následující obchodní podmínky jsou platné pro e-shop: www.knihy-antikvariat.cz.

2. Pojmy

 1. Prodejce je osoba provozující www.knihy-antikvariat.cz na základě živnostenského listu. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba nebo spotřebitel. Zákazníkem se stává odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu www.knihy-antikvariat.cz.
 2. Odesláním objednávky a jejím následným potvrzením ze strany prodejce vzniká kupní smlouva. Z objednávky, která nebyla prodávajícím potvrzena nevyplývá zákazníkovi ani prodávajícímu žádný závazek. Kupní smlouva nabývá účinnosti příjmem platby na straně prodejce (připsání platby na účet, zaplacením dobírky, hotovostí).

3. Obchodní podmínky

 1. Prodejce je povinen odeslat závazně objednané zboží na adresu v objednávce uvedenou do 2-7 pracovních dnů od přijetí objednávky, u platby příkazem do 2-7 pracovních dnů od připsání platby na účet. V případě chybné nebo nekompletní adresy běží lhůta k odeslání až od zjištění všech údajů. O zdržení bude zákazník informován prostřednictvím jím uvedeného kontaktního spojení. Zákazník má možnost během dne podání objednávky tuto zrušit. Prodejce má právo na odmítnutí vyřízení objednávky na adresu, ze které zboží nebylo opakovaně odebráno nebo nebylo řádně zaplaceno.
 2. Náš internetový obchod se řídí platnou legistlativou o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zákazníka nebudou v žádném případě poskytovány třetím osobám.
 3. Prodejce se zavazuje, že neposkytne osobní údaje zákazníka (kupujícího) třetí osobě a bude je používat pouze k účelu, za jakým mu byly poskytnuty. Zákazník má právo požádat o vymazání údajů o své osobě, pokud nemají vazbu na účetnictví.
 4. Prodejce má právo zrušit objednávku v případě, že zákazník zvolil platbu zálohovou fakturou a neuhradil jí do konce lhůty splatnosti.
 5. Zákazník bere na vědomí, že antikvariát prodává již použité zboží.
 6. Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na vrácení zboží bez udání důvodu a to do 10 dnů od převzetí zboží. Zákazníkovi tím vzniká právo na vrácení částky za objednané zboží.

4. Práva povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen uvést správnou poštovní adresu, na kterou bude objednávka vyřízena. Odpovědnost za uvedení správné adresy v objednávce nese zákazník.
 2. Zákazník se zavazuje odebrat zaslané, závazně objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu včetně poplatků (poštovné+balné viz úvodní stránka).
 3. Nakupující má právo svou objednávku stornovat na kontaktních spojeních uvedených na úvodní stránce e-shopu a to během dne objednání.
 4. Zákazník má právo požadovat výmaz svých osobních údajů z databáze, jestliže v ní nechce být již dále veden. Žádost musí podat prostřednictvím kontaktních spojení uvedených na úvodní stránce e-shopu a uvést své přihlašovací údaje.
 5. Zákazník provádějící platbu na účet je povinen ji označit variabilním symbolem (číslo faktury), aby platba mohla být identifikována.

5. Způsob platby

 1. Zálohová faktura – na základě objednávky prodejce vystaví zálohovou fakturu. Zákazník zaplatí fakturovanou částku složenkou nebo bankovním převodem. Po přijetí platby mu bude odesláno zboží spolu s řádnou fakturou. Zálohová faktura není daňový doklad! Vrácení zásilky prodejci z důvodu nepřevzetí bude považováno za prodlení zákazníka při převzetí. Prodejce zboží uloží na náklad zákazníka. Skladné je ve výši 10% ceny objednaného zboží avšak minimálně 200,-Kč/měsíc. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s úhradou těchto nákladů a nákladů spojených s případným vymáháním pohledávek. Při opětovném odeslání zásilky se přičítá další částka poštovného + balného. Za nepřevzetí není považováno nepřevzetí z důvodu poškození zásilky přepravcem.
 2. Dobírka – na základě objednávky prodejce odešle zboží prostřednictvím České pošty na dobírku. Kupní cenu zákazník zaplatí přepravci. Dobírky lze odesílat pouze na území České Republiky. Souhlasem se zasláním na dobírku vyjadřuje zákazník vůli dobírkovou částku řádně uhradit při převzetí zboží. Vrácení zásilky prodejci z důvodu nepřevzetí bude považováno za prodlení zákazníka při převzetí. Prodejce zboží uloží na náklad zákazníka. Skladné je ve výši 10% ceny objednaného zboží avšak minimálně 200,-Kč/měsíc. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s úhradou těchto nákladů a nákladů spojených s případným vymáháním pohledávek. Při opětovném odeslání zásilky se přičítá další částka poštovného + balného. Za nepřevzetí není považováno nepřevzetí z důvodu poškození zásilky přepravcem.
 3. Osobní odběr – vy výjimečných případech je možné a to po předchozí domluvě odebrat zboží osobním odběrem. V tomto případě bude zboží připraveno a poté bude domluven časový termín k vyzvednutí. Mimo tento domluvený termín není odběr možný!